Första inlägget

Välkommen till EE-programmet

Flowchart
Ett flödesschema för en lampa