Webserver flyttad till ny host


Nu hoppas vi på bättre och stabilare prestanda för webbserverns som används till elevernas webbutveckling och tillämpad programmering i PHP.